Politikerne og Amcar

Den amerikanske bilen passer ikke alltid så godt inn i det til tider sneversynte systemet til den norske staten når det gjelder bil. Det finnes derfor mange gode historier i miljøet om de nesten latterlige lovene man har måttet slåss mot for å kunne eie og kjøre amerikanske biler i Norge, og noen av disse problemene har også ledet frem til engasjement og politisk deltakelse.banner

Et eksempel som får mange til å humre i ettertid, er den gangen ABS-bremsene kom til Norge. Dette var jo i sin tid en banebrytende teknologi, og den første bilen med slike bremser som skulle godkjennes for innførsel til Norge, var en Lincoln. Så viste det seg at norske myndigheter, som mente at alle kjøretøy måtte kunne blokkere alle hjulene med bremsene, med loven i hånd, ville stoppe innførsel av bilen! De sakkyndige som vurderte dette i Vegdirektoratet, kom attpåtil frem til at dette måtte være trafikkfarlig, og satte foten ned.

En annen merkelig regel som fantes i mange år, var at biler som ble importert til Norge, uansett hvor gamle de var, måtte tilfredsstille alle de samme kravene på den tekniske siden, som helt nye biler. Det sa seg jo selv at dette automatisk diskvalifiserte de fleste biler. Den tekniske siden innen automotiv teknologi, har alltid vært i ending. Samtidig hadde Norge alltid en av de eldste bilparkene i Vest-Europa, med massevis av gamle vrak, som heller ikke oppfylte de moderne kravene. Etter mange års bestrebelser, ble denne regelen endret i 1984, slik at i hvert fall biler, eldre enn 30 år, kunne importeres, uten å falle under et slikt reglement.

Det er ikke til å legge skjul på at de som har amerikanske biler som hobby, oftere møter på byråkratiske hindringer som gjør ting vanskelig. På den annen side har dette sporet mange Amcar-fans til å engasjere seg politisk.